Ansatte
 • Godt nyttår!

  30/12/2020

  Vi vil med dette ønske alle våre kunder og kontakter et riktig godt nytt år!

 • Regulert åpningstid

  16/12/2020

  Vi minner om åpningstiden for disse dagene:
  23.desember 07.30-16.00
  28.desember 07.30-16.00
  29.desember 07.30-16.00
  30.desember 07.30-16.00

 • Varsel om endring i foreldrebetaling

  09/11/2020

  Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslått å øke maksprisen til kr.3.230,- i måneden eller kr.35.530,- i året fra 1. januar neste år. Statsbudsjettet skal behandles av Stortinget i desember. Dersom økningen blir vedtatt, vil den være gjeldende allerede fra 1. januar 2021 og satsene vil da være som følger:

  Prosent plass

  Foreldrebetaling

  Kostpenger

  Totalt

  100

  3.230,-

  370,-

  3.600,-

  80

  2.907,-

  300,-

  3.207,-

  60

  2.261,-

  230,-

  2.491,-

  For familier med flere barn i barnehagen vil en få 30 % avslag på barn nr.2 og 50 % på barn nr.3.

  Familier med lav inntekt kan søke kommunen om redusert betaling. Se informasjon på Haugesund kommunens nettsider for ytterligere informasjon, ta kontakt med Servicesenteret eller ta kontakt med daglig leder i barnehagen.

  Vi ber alle med auto trekk justere dette for å unngå feil.

 • Planleggingsdag

  18/09/2020

  Minner om planleggingsdag førstkommende mandag 21.september. Barnehagen er da stengt.

 • Brannøvelse

  18/09/2020

  👨‍🚒💦🔥 To uker med fokus på brannvern er avsluttet med brannøvelse i barnehagen, men når hadde dere sist brannøvelse hjemme??
  De fleste branner er i private hjem og kan ha katastrofale konsekvenser. Vi oppfordrer alle til å ha øvelse hjemme. Se forslag på brannvernforeningen.no eller brannbamsen.no sine sider for råd og tips til hvordan dette kan gjøres.

 • Informasjon til foresatte

  20/08/2020

   

  Når barnehagene åpner igjen skal barna få en trygg start, samtidig som smitteverntiltakene overholdes. Tiltakene på gult nivå videreføres.

  Barnehagen har beredskapsplan for hvordan hverdagen i barnehagen skal organiseres. Det er laget en sjekkliste for dette.

  Gult nivå
  1.Regjeringen har kategorisert koranapandemien i tre ulike nivå, rød, gul og grønn.
  2.Følgende tiltak er gjeldende ved gult nivå:
                            - ingen syke skal møte i barnehagen
                            - god hygiene og forsterket renhold
                            - kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming). Hele                             avdelinger regnes som en kohort. Faste ansatte per kohort. Unngå trengsel og store samlinger.                             Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter. Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.

  Slik blir hverdagen i Kvala barnehage:

  Åpningstid
  Barnehagen vil fra 31.08 skal ha normal åpningstid, 06.45-16.30.

  Levering og henting
  Foresatte kan følge barna inn i barnehagen. Det vil være viktig å hindrer trengsel i garderoben, vent litt om det er mange som leverer samtidig. Barnehagen kan fortsatt legge til rette for levering og henting ute der det er hensiktsmessig.

  Barnehagetilvenning
  Ved gult nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute.

  Måltid
  Fra 31.08 vil vi igjen begynne med matservering kl.11.00 og 14.00. De som skal spise frokost i barnehagen må ha denne med hjemmefra. Alle får servert drikke.

  Hygiene og smittevern
  Alle barn og ansatte skal være hjemme ved påvist smitte eller ved symptomer på sykdom. Videre tiltak for å hindre smitte, er god hånd- og hostehygiene. Barn og ansatte bør vaske hender eller benytte antibac før og etter måltid/mathåndtering, etter stell og toalettbesøk, etter kontakt med kroppsvæsker (eks. pusset nesen), etter kontakt med dyr og ved synlig skitne hender.
  Antibac kan være skånsomt for huden og ved behov er et godt alternativ til håndvask, men har redusert effekt når hendene er våte eller synlig skitne. Det oppfordres også til å smøre hendene ved behov. 
  Ved hosting og nysing anbefales det å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for barn/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.

  Renhold
  Under gult nivå skal barnehagene ha forsterket renhold. Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising. Det er utarbeidet forsterket renholdsplan.

  Redusert kontakt mellom personer
  Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Ansatte bør vaske hender etter kos og trøst. Barnehagene skal fortsette å organisere barnegruppene i kohorter. På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort men samtidig ha flere tiltak for å redusere kontakt og tilstrebe avstand mellom ansatte og barna. 
  Det tillates nå mer kontakt mellom barn fordi de i mindre grad har betydning for smittespredningen. Det er mulig å etablere et samarbeid mellom 2 kohorter for praktisk gjennomføring av dagen og for at ansatte kan ta pauser. Samarbeidet bør fortrinnsvis foregå utendørs.

  Uteområder
  Lekeplassen vil fortsatt være delt i soner. Kohorter som ikke samarbeider bør ha hver sine oppholdsområder dersom de er ute samtidig. Brukes områdene etter hverandre er det ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte.

  Andre tiltak for å redusere kontakt mellom personer
  •økt bruk av utetid
  •minst mulig blanding av kohorter
  •unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter
  •foresatte må holde 1 meters avstand mellom ansatte og andre foresatte
  •ansatte må tilstrebe minst 1 meter avstand til kollegaer og foresatte
  •unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  •begrenset bruk av offentlig transport til og fra barnehagen
  •barna skal ikke dele mat og drikke
  •barna bør spise i sine kohorter

  Sykdom og risikogrupper
  Ingen skal møte i barnehagen hvis de har symptomer eller er syke. Dersom barnet har snue må det være hjemme, unntak kan være når de har rennende blank snue etter å ha vært ute. 
  Barn og ansatte skal ikke møte i barnehagen: - med luftveissymptomer, - har bekreftet covid-19, - som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19
  Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i barnehagen.

  Ved symptomer skal barna hentes så raskt det lar seg gjøre. Barn må være hjemme til de har vært symptomfri et døgn.
  Norsk barnelegeforening mener at de fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Mer informasjon på legeforeningen sine nettsider. Regjeringen har følgende liste over risikogrupper. Personer i disse gruppene må avklare med sin lege om de kan komme i barnehagen.

  INFORMASJON TIL FORELDRE:
  •https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/korona---informasjon-til-foreldre-om-barnehagehverdagen/
  •https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/#kritiskesamfunnsfunksjoner
  •https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/barnehager-og-skoler 

   

 • Varsel om endring i foreldrebetaling

  18/11/2019

  Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2020 foreslått å øke maksprisen til 3.135 kroner i måneden eller 34.485 kroner i året fra 1. januar neste år. Statsbudsjettet skal behandles av Stortinget i desember. Dersom økningen blir vedtatt, vil den være gjeldende allerede fra 1. januar 2020 og satsene vil da være som følger:

  Prosent plass

  Foreldrebetaling

  Kostpenger

  Totalt

  100

  3.135,-

  370,-

  3.505,-

  80

  2.822,-

  300,-

  3.122,-

  60

  2.195,-

  230,-

  2.425,-

  For familier med flere enn ett barn i barnehagen vil en få 30 % avslag på barn nr.2 og 50 % på barn nr.3.

  Familier med lav inntekt kan søke kommunen om redusert betaling. Se informasjon på Haugesund kommunens nettsider for ytterligere informasjon, ta kontakt med Servicesenteret eller ta kontakt med daglig leder i barnehagen.

  Vi ber alle med auto trekk justere dette for å unngå feil.

   


 • Planleggingsdag

  11/11/2019

  Minner om planleggingsdag førstkommende fredag 15.11.19

  Barnehagen er da stengt. 

 • Planleggingsdag

  03/03/2019

  Planleggingsdag torsdag 7.mars.
  Barnehagen er da stengt 

 • Planleggingsdag

  21/09/2018

  Vi minner om at barnehagen har planleggingsdag førstkommende mandag 24.september.
  Barnehagen er da stengt.

 • Viktig informasjon

  27/08/2018

   

  Hei alle foreldre, nå trenger vi hjelp av dere!

   

  Haugesund kommune har lagt fram et forslag til ny barnehagebruksplan 2018-2023 der det foreslåes bygging av en ny fem avdelings kommunal barnehage. Det vurderes også for utvidelse med inntil fem nye avdelinger i eksisterende kommunale barnehager. Dvs. 10 nye avdelinger totalt.

  Pr i dag er det over 200 ledige barnehage plasser i Haugesund.
  En konsekvens av denne overkapasiteten har medført permitteringer/oppsigelser av ansatte og nedleggelse av avdelinger i flere barnehager.

  PBL lokallag representert med 14 private barnehager i Haugesund ønsker å informere politikerne om konsekvensen ved en ytterligere overkapasitet av barnehageplasser. Det kan medføre at mange av de godt etablerte barnehagene som har drevet med høy kvalitet og kompetanse må legge ned. Selv med dagens barnehageplasser vil det i 2035 være en overkapasitet på ca 90 plasser.

  Vi ønsker å få dere foreldre til å være med å utøve press på politikerne i Haugesund for å endre forslaget i planen, ang utbygging av nye barnehageplasser.

  Dette skal behandles på bystyremøtet på rådhuset onsdag 05.09.18. Vi oppfordrer de som kan til å stille opp.

  Vi ønsker samtidig å samle underskrifter fra dere som kan leveres til politikerne, som et uttrykk for uenighet i etablering av nye barnehageplasser i Haugesund. Dette er på grunn av at det allerede er en stor overkapasitet.

  På vegne av lokallag PBL Haugesund:
  Amanda bhg IOGT bhg
  Steinsfjellet bhg                 Kvala bhg 
  Villduen bhg                      Nordbygdene bhg
  Fjellstemmen bhg              Soria Moria bhg
  Lysskar bhg                       Anna Nilssens Minne bhg
  Grutle bhg                         Bråsteintunet bhg
  Rufus bhg                          Gard bhg

   

 • 08/05/2018

  Fredag er det igjen en inneklemt dag. Skolene har fri og vi vet av erfaring at det er mange av barna i barnehagen som også tar fri denne dagen. 
  Om ditt barn skal ha fri på fredag er det fint om dere gir beskjed om dette til avdelingen.

 • Sommerferie

  05/04/2018

  Vi minner om fristen for innlevering av sommerferielappen fredag 13.april. 

  Vi viser til barnehagens vedtekter pkt.6
  "Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 3 av ukene skal barnet ha sammenhengende i perioden 20.juni-20.august. Søknad om å avvikle ferien i et annet tidsrom kan innvilges av daglig leder dersom det kan skje uten ekstra kostnader for barnehagen. Søknad om dette skal leveres til daglig leder i god tid."

 • Nå er det tid for å søke barnehageplass

  19/10/2018

  Kvala barnehage as har ledige barnehageplasser for barnehageåret 2018/2019. 

  Om du/dere ønsker å se hvordan vi har det og høre om hvordan vi tilrettelegger er du/dere hjertelig velkommen til å komme innom på besøk. Ta kontakt så finner vi en tid som passer.  

  Haugesund kommune har samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, med felles søknad. Se kommunens nettside, www.haugesund.kommune.no

   

   

   

   

 • Endring i foreldrebetaling og kostpenger

  20/12/2017

  Det ble 03.11. varslet om mulig økning i foreldrebetalingen etter forslag til statsbudsjett. Forslaget har nå vært behandler i Stortinget og ble 19.12. formelt vedtatt. 

  Ny makspris fra 1. januar 2018 er kr. 2.910,- pr.mnd. og totalt kr. 32.010,- pr.år for en full barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg.

   


   

 • Markering av Lucia

  06/12/2017

  Vi markerer Santa Lucia i barnehagen onsdag 13.desember.

  På formiddagen går vi Luciatog hos Uni-K, så alle må være i barnehagen seinest kl. 09.00.

  Vi har lagt markeringen sammen dere foreldre til ettermiddagen. Dette har blitt godt mottatt og vi ser det er bedre for barna. Om dere som foreldre ikke har mulighet til å komme, så kan kanskje noen andre vil besøke barnet denne dagen.

  Vi ønsker velkommen kl. 14.00-15.30 og vi starter presis (så godt som)

  Barna fra Måkereiret og Bjørnehiet (og kanskje noen fra Vepsebolet om de har lyst) går Luciatog gjennom barnehagen, synger og tilbyr lussekatter, pepperkaker, kaffe/te og saft.

  Minner om at det er fint om alle barna har med seg hvite klær, glitter og tøfler. Vi har lys i barnehagen til alle barna, så ingen trenger å ta med seg dette.

  Vi minner om at det ikke er tillatt å ta bilder av barna denne dagen. Om du vil ha et bilde at ditt barn, så ta det utenom. Personalet gjør dette og setter inn i barnets perm.

  Vi ønsker velkommen til en hyggelig markering 

 • Reduserte åpningstider i julen

  01/12/2017

  På bakgrunn av at det kommer få barn i barnehagen i romjulen, samt at personalet tar ut ferie disse dagene, blir det noe redusert åpningstid disse dagene.

  Åpningstiden vil være som følger:

  27.12.17      07.30 - 16.15

  28.12.17      07.30 - 16.15

  29.12.17      07.30 - 16.15

 • PLANLEGGINGSDAG

  09/11/2017

  Minner om planleggingsdag fredag 10.november. 

  Barnehagen er stengt denne dagen. 

 • Varsel om endring i foreldrebetaling

  03/11/2017

  Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 foreslått å øke maksprisen til 2.910 kroner i måneden eller 32.010 kroner i året fra 1. januar neste år. Statsbudsjettet skal behandles av Stortinget i desember. Dersom økningen blir vedtatt, vil den være gjeldende allerede fra1. januar 2018 og satsene vil da være som følger:

  Prosent plass

  Foreldrebetaling

  Kostpenger

  Totalt

  100

  2.910,-

  370,-

  3.280,-

  80

  2.620,-

  300,-

  2.920,-

  60

  2.040,-

  230,-

  2.270,-

  For familier med flere enn ett barn i barnehagen vil en få 30 % avslag på barn nr.2 og 50 % på barn nr.3.

  Familier med lav inntekt kan søke kommunen om redusert betaling. Se informasjon på Haugesund kommunens nettsider for ytterligere informasjon, ta kontakt med Servicesenteret eller ta kontakt med daglig leder i barnehagen.

  Fra samme tid vil barnehagens kostpenger øke med kr. 20,- pr måned.

  Vi ber alle med auto trekk justere dette for å unngå feil.

   

 • Omlegging av avdelingene høsten 2017

  15/05/2017

  Informasjon vedrørende endring i barnegruppene fra høsten 2017 finner du under "Dokumenter"

 • Førstehjelpsuke

  27/04/2017

  Uke 17 har vi fokus på førstehjelp i barnehagen. For ytterligere informasjon se i dokumentsenter. 

 • Foreldrebetaling og kostpenger

  27/04/2017

  Gjeldende satser fra 01.01.17

  Prosent plass

  Foreldrebetaling

  Kostpenger

  Totalt

  100

  2.730,-

  350,-3.080,-

  80

  2.457,-

  280,-2.737,-

  60

  1.911,-

   210,-2.121,-

  Foreldrebetaling er i tråd med nasjonal makspris for barnehager.

   

 • Varsel om endring i foreldrebetaling

  02/11/2016

  Regjeringen legger opp i forslag til statsbudsjett for 2017 at maks pris på foreldrebetalingen i barnehage økes til kr. 2.730,- pr.måned / 30.030,- pr.år.

  Om dette blir vedtatt, vil foreldrebetalingen øke til 2.730,- med virkning fra 01.01.17. 

  Dette til informasjon. 

 • Reviderte vedtekter

  23/08/2016

  Styret godkjente 18.08.16 revidering av barnehagens vedtekter. Vedtektene har vært til uttalelse hos PBL og i barnehagens Samarbeidsutvalg. Innspill fra disse er hensyntatt.

  Vedtektene kan lastes ned eller leses under "dokumenter". 

 • Mattilbudet i Kvala barnehage

  25/08/2015

  Ilsa Maud Østbø er nå ansatt i 80 % stilling som gjør at mattilbudet i barnehagen blir noe endret.

  Ilsa er utdannet kokk og har arbeidet som kokk i 12 år. Hun finner sin største inspirasjon gjennom sine egne barn.

  Hun ønsker gjennom sitt arbeid å videreføre tanken om et sundt og variert kosthold der barna selv skal aktivt få delta i matproduksjonen og lære om råvarene vi bruker i matlagingen.

  Ilsa er opptatt av at vi bruker rene produkter og at all mat lages fra bunn av.

  Hun vil fokusere på den gode gamle husmannskosten der vi bruker de gode råvarene vi har tilgang på og vil kunne tilby bla. fersk fisk hver uke. Denne bestemmes av fiskerens fangst, så her har vi mye spennende i vente. 

 • STAFETTLOGG

  25/08/2014

  For mer informasjon, se LINKER

 • Velkommen til fiskesprell-middag!

  02/06/2013

  Torsdag 11.juni kl.14.oo inviterer vi alle foreldre/foresatte til fiskesprell-middag i barnehagen. Her vil det bli servert flere ulike fiskeretter med tilbehør, som barna har vært med på å lage. Vi gleder oss til å dele gode matopplevelser og inspirasjon med alle dere som har mulighet til å bli med! :-) For mer informasjon om fiskesprell, se fiskesprell.no.

 • Mattilbudet i Kvala barnehage

  18/03/2015

  Et lite hefte som forteller litt om mattilbudet i Kvala barnehage.

  Mat og måltidets betydning er en viktig del av det pedagogiske tilbudet i barnehagen. Måltidene skal være preget av klare rammer, hygge og ikke minst sunn og god mat.

 • Solvettregler for barnehager

  17/09/2012

   Det er viktig å ta noen forholdsregler når solen står på om sommeren. Her finner du gode råd.

  Om sommeren er barnehagebarna mye ute. Det er derfor viktig at barnehagen har et bevisst forhold til hvor mye barna utsettes for sol og tar noen forholdsregler. Barn har tynnere hud enn voksne og trenger ekstra beskyttelse, dessuten har de dårligere varmeregulering og kan lettere bli overopphetet.

 • Hodelus (Pediculus Capitis)

  30/09/2009

  Hodelus blir mer og mer vanlig, og det kan ofte være vanskelig å bli kvitt lusa. Men har hårlengden noe å si i forhold til hvor lett det er å få lus? Her er tips som kan være greie å merke seg. Artikkelen er aktuell nå i høstmånedene, da det statistisk sett er flest tilfeller av lus, både i barnehager og skoler. Det har vert noen få tilfeller hos oss i høst. Vi ønsker å opplyse flest nulig om hva dette er og hvordan det smitter og hvordan du blir kvitt det. Les artikkelen, den er informativ!

 • Tips til hvordan man kan unngå å bli smittet av fo

  22/10/2008

  Forkjølelse kommer dessverre like sikkert som den første snøen. Her følger gode tips til hvordan du på en enkel måte kan forebygge smitte.

 • Foreldreskriv - Øyeinfeksjon

  09/10/2008

  Øyekatarr kan smitte raskt i en barnehage. Her er et nyttig skriv til foreldrene.

 • Foreldreskriv - Oppkast og diare

  09/10/2008

  Dette er et oppsalg til alle foreldre når det går oppkast og diare i barnehagen. God og rask informasjon kan stoppe en "epidemi".

 • Barn og klær

  09/10/2008

  Barnas påkledning er viktig for deres trivsel. Mange opplever uenighet i barnehagen og med foreldrene rundt hva som er viktig i forhold til barnas klær.

 • Mat og matvaner – kostråd for store og små

  06/10/2008

  Riktig ernæring er en forutsetning for barnets vekst og utvikling. Her finner du gode råd for kosthold og barn.

 • Matvareallergi og matvareintoleranse

  10/06/2008

  Dette er en startside for store mengder informasjon rundt temaet matvareallergi og matvareintoleranse. Her er nyttig informasjon og informative lenker.

 • Falsk krupp

  10/06/2008

  Falsk krupp er en virussykdom. Vår lege har nyttig informasjon om smittemåte, behandling og hvor lenge man bør holde seg hjemme.