Ansatte

Line Mathisen Amdal


Støtteressurs 80 %

Line er ansatt som støtteressurs i Haugesund kommune, med Kvala barnehage as som arbeidsplass. HUn jobber 80 % stilling på Vepsebolet