Ansatte
Bilder av barn på nett??
  ( 12/11/2008 )
  edf40wrjww2utHPContent:ShortText

  Vi har nå kommet godt i gang med hjemmesida vår. Informasjon om barnehanen, hver enkelt avdeling, de ansatte og aktuelle reportasjer er noe av det vi kan tilby.

  Så kommer diskusjonen, der noen ønsker at vi skal ha bilder av barna på hjemmesida, mens andre ikke mener det er ok. Hva mener du?

  Vi har bestillt et veiledningshefte til hvert hjem, der dere også vil få vedlagt et skriv om dere ønsker bilder av barnet deres på hjemmesida eller ikke.

  Ta gjerne kontakt med ped.leder på barnets avdeling dersom det er noe du/dere lurer på.

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  I beste mening - et veiledningshefte om bilder av barn på nett
  Datatilsynet har laget et veiledningshefte for å gi noen innspill til håndteringen av bilder av barn på nett. Et spørsmål er hva som faktisk er lov eller ikke, men fordi om det er lov – er det nødvendigvis lurt?


  Det er stor usikkerhet rundt hva man bør og ikke bør gjøre når det gjelder publisering av bilder på Internett. Google-søk på barnehager og bilder gir enorme mengder treff. Tusenvis av bilder av små barn ligger åpent tilgjengelig, gjerne også i stort format. Hvorfor det?

  De teknologiske mulighetene gjør at man som forelder eller ansatt i skole og barnehage, må ta andre hensyn enn tidligere. Vi må stille flere spørsmål for å beskytte barna våre, og ta flere forholdsregler for å være sikre på at ikke uvedkommende får tak i bildene. Vi må også føle oss trygge på at det vi som voksne gjør med bildene av barna i dag, ikke vil kunne stille dem i forlegenhet og skape vonde følelser når barna vokser til og blir ungdommer og siden voksne. For bildene og filmene som legges ut på nettet i dag, vil kunne møte dem alle i fremtiden.

  Råd og tips
  I den nye veilederen belyses dette temaet gjennom intervju og tips fra aktører som ser disse problemstillingene fra ulike sider; Barneombudet, KRIPOS, pedagogen, foreldrene og ungdommen. Det stilles spørsmål som kan være til ettertanke eller brukes i diskusjon. Målet med heftet er at alle skal kunne føle seg tryggere på hvordan barna presenteres på nettet – både rent visuelt og sikkerhetsmessig, men også kanskje å begrense noe av publiseringen. Heftet foreligger både på bokmål og nynorsk.