• STAFETTLOGG

  25/08/2014

  LINK: http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen

  LOGG INN: http://dev.conexus.no/Stafettloggen/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fstafettloggen%2f 

  Bedre tverrfaglig innsats er en samarbeidsmodell utviklet i Danmark. Helsedirektoratet har tilpasset modellen til norske forhold og knyttet den opp mot satsingen «Fra bekymring til handling».


  Haugesund kommune har gjennom en årrekke arbeidet målbevisst i flere tjenester for å fange opp og sette inn tiltak for barn i risiko på et tidligst mulig tidspunkt. Utfordringen har vært å sikre at barnet og familien får den beste mulige hjelpen og støtten når flere myndigheter eller aktører er involvert. Å vite hvem som har ansvaret for hva som skjer, og når det skjer.


  Haugesund kommune kom med i Helsedirektoratets pilotprosjekt sammen med sju andre norske kommuner. Det er nå utarbeidet en handlingsrekke som beskriver tiltak fra en bekymring oppstår til kontinuerlige og systematiske tiltak blir iverksatt. Alt blir dokumentert i en Web basert løsning godkjent av Datatilsynet, som både foreldre og pedagogisk leder vil ha innsyn i. Stafettloggen vil være et samarbeid mellom foreldre og barnehage og gi god dokumentasjon for det arbeidet som blir gjort rundt barnet.


  Alle pedagogene i Kvala barnehage as vil i løpet av vinteren 2013/2014 bli kurset i bruken av stafettlogg og denne vil tas i bruk i alle kommunens barnehager løpet av høsten 2014. Det skal utarbeides en informasjonsbrosjyre som vil bli utlevert til alle foreldre så snart den er klar. Dette vil være et svært godt dokumentasjonsverktøy.   

 • Bilder av barn på nett?

  30/12/2021

  Vi har nå kommet godt i gang med hjemmesida vår. Informasjon om barnehagen, hver enkelt avdeling, de ansatte og aktuelle reportasjer er noe av det vi kan tilby.

     

  Vi har bestilt et veiledningshefte til hvert hjem, der dere også vil få vedlagt et skriv om dere ønsker bilder av barnet deres på hjemmesida eller ikke.

  Ta gjerne kontakt med ped.leder på barnets avdeling dersom det er noe du/dere lurer på.

 • Litt historie om Kvala barnehage

  05/11/2008

  Barnehagen ble startet som Kvalsvik privatbarnehage i 1999 av et ektepar. Der ble den drevet i et privathus, først som en-avdelingsbarnehage, deretter utvidet til to-avdelings.

  I mai 2004 fikk de som da var fast ansatt tilbud om å kjøpe seg inn i bedriften, hvilket resulterte i 7 eiere.

  Senere samme året gikk barnehagen i samarbeid med Trygge barnehager, om å bygge ny barnehage på Kvala.
  Trygge barnehager bygget barnehagen for oss, og vi fikk ta del i en kjempespennende prosess. Vi tok del i små og store avgjørelser, og var ivrige tilskuere fra første spadestikk til huset stod ferdig. 
  Vi fikk i juli 2005 overlevert nøklene, og takket Trygge barnehager for samarbeidet.

  1.august 2005 kunne vi stolt åpne vår nye barnehage på Kvala, som fikk navnet Kvala barnehage

 • Barn som biter barn

  22/10/2008

  Barn som biter andre barn, er en artikkel som vi håper kan være til hjelp og nytte. Både for oss i personalgruppen, foreldrene til barn som biter og foreldrene til barna som opplever å bli bitt.

  Vi håper dere tar dere tid til å lese denne artikkelen, som er både viktig, informativ og aktuell .