• Språksprell

    17/09/2012

    Som en følge av nasjonal og kommunal satning på barns språkutvikling, har vi valgt at dette også skal være hovedsatsningsområdet for Kvala barnehage de neste årene.

     

    Du kan lese mer om hva vi tenker og hvordan vi ønsker å arbeide med dette ved å følge linken.